Instalacje systemu kontroli dostępu oraz pokrewnych jak system rejestracji czasu pracy lub system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu stają się coraz popularniejsze. Znacznie ułatwiają kontrolę pracodawcą na swoimi pracownikami. Rodzicom pozwalają na rozliczanie się co do sekundy z czasu jaki przebywa dziecko w przedszkolu.

Trochę o systemie kontroli dostępu, jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Często system kontroli dostępu sprzężony jest z systemem Rejestracji Czasu Pracy (RCP). System ten znacznie ułatwia rozliczanie pracowników z przepracowanych rzeczywiście godzin. Daj nam wgląd np. o której wyszedł na przerwę i o której z niej wrócił. Identyfikowanie użytkowników w systemie może odbywać się na kilka sposobów:

 • odcisk linii papilarnych,
 • karty zbliżeniowe,
 • tablice rejestracyjne pojazdów,
 • piloty radiowe.

Elementami zaporowymi uniemożliwiającymi przedostanie się użytkownika na inne strefy obiektu będącego nadzorowanym przez system kontroli dostępu mogą być:

 • drzwi z zamkiem elektronicznym
 • rygle, bramki,
 • szlabany, bramy przesuwne,

Cechy systemu kontroli dostępu:

 • pełna kontrola nad obecnością użytkownika w strefach systemu
 • identyfikacja elektroniczna użytkownika
 • zrzut na bieżąco zdarzeń występujących w obrębie systemu
 • sterowanie zaporami